Wie of wat is Ariës?

De ram (Ariës) is onze behoefte aan verandering, uitdaging of onttrekking aan mogelijke sleur. Het sterrenbeeld Ram geeft de mens zin en moed om de wereld en haar mogelijkheden te ontdekken. Om op avontuur te gaan. Het staat voor onze dierlijke instincten van aanval en verdediging en draagt zorg over onze overlevingskansen.

Oprichter Mark Veldhuizen is een ram van het zuiverste water. Hij gaat met relaties het avontuur aan om in alle geledingen van de organisatie een ontwikkel- en bewustwordingsproces te realiseren. Op zoek te gaan naar de werkelijke klantbehoefte. Daardoor wordt het voor medewerkers uitdagender om hun werk te doen. Dit leidt tot optimalisatie van de prestatie. Gevolg: Verbetering van bedrijfsprocessen, kostenbeheersing én een intensieve relatie met klanten. Dit leidt uiteindelijk tot verbetering van realiseerbare winstdoelstellingen en een continuïteit voor de langere termijn. Gestoeld op inventiviteit, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.